Geestelijke Gezondheidszorg

hier kunt u terecht voor uw vragen!

Signaleringsplannen 28 december 2011

Signaleringsplannen

In de GGZ wordt er veel gewerkt met signaleringsplannen. Vooral bij mensen die lijden aan psychosen, depressie of die manisch-depressief zijn wordt er vaak zo’n plan opgesteld. Signaleringsplannen hebben tot doel om het voor zowel hulpverleners als voor cliënten beter mogelijk te maken om dreigende decompensatie en agressie te zien aankomen.[1] Door het gebruik van een signaleringsplan kan jij als cliënt leren hulp te vragen voordat je uit balans raakt. Kortom: het signaleringsplan dient ervoor te zorgen dat een psychische crisis in de toekomst wordt voorkomen.

Het signaleringsplan bestaat uit twee delen:

1. Een beschrijving van vroege voortekenen van een terugval. Deze zijn vaak een aantal dagen of weken voor de terugval al zichtbaar. Ze kunnen als een waarschuwingssignaal worden opgevat.
2. Een actieplan. Dit is een beschrijving van wat je het beste kan doen wanneer er een terugval dreigt.

Belangrijk bij het opstellen van een signaleringsplan is dat er geen uitvoerige beschrijvingen op staan. Steekwoorden of korte zinnen zijn voldoende om te weten wat er wordt bedoeld. Het aantal signalen dient tussen de drie en vijf te liggen per fase. En actiepunten bij voorkeur niet meer dan drie omdat uit de praktijk blijkt dat men anders in verwarring kan raken en niet meer weet welke actie men nu eigenlijk moet nemen.

Bij het opstellen van het signaleringsplan wordt er aandacht besteed aan de stress- en beschermende factoren in je leven. Stressfactoren zijn gebeurtenissen of situaties die de je uit evenwicht kunnen brengen. Beschermende factoren zijn helpend om in evenwicht te blijven of om het evenwicht te helpen herstellen. Bij elke fase wordt beschreven welke acties dienen te worden genomen tijdens de verschillende fasen.

Het is erg belangrijk voor jou als cliënt en voor je omgeving, dat jullie bekent zijn met het signaleringsplan en betrokken worden bij het opstellen hiervan. Het geeft de jou, maar ook je omgeving, handvaten om op een goede manier te reageren als het minder goed gaat met je. Vaak is het voor je omgeving ook erg fijn om te weten waar ze concreet op moeten letten als het gaat om gedrag dat er op kan wijzen dat het minder goed gaat met je[2].

Voorbeeld van signaleringsplan:

Fase Gevoel Signalen Acties
Groen Goed Oprecht vrolijkOndernemend (leuke activiteiten)Behulpzaam zijn

Ontspannen indruk maken

Structuur vasthoudenBlijven relativerenDoelen niet te hoog stellen
Oranje Twijfel/onrust NadenkenTerug trekkenMasker opzetten.

Motorische onrust.

Verbaal erg druk.

In gesprek gaan met verpleging.Om zo nodig medicatie vragen.Zoeken van afleiding, door te tekenen, te wandelen.

Gedachten verzetten (positief denken).

Situatie/gedachten relativeren

Rood Crisis/paniek Erg stil zijnGejaagd zijnIsoleren

Hevig transpireren.

Beven

Hartkloppingen.

Slecht slapen

Piekeren (nare gedachten)

In strijd met gevoelens.

Zichzelf in bescherming nemen.Gesprek aangaan met verpleging, Hulp vragen.Zoeken van afleiding.

 

Zie voor meer informatie: Link signaleringsplan

Bronnen:
van der Werf, B ( 2004) Signaleringsplan met Toelichting Signaleringsplannen; naar minder agressie en dwang in de klinische psychiatrie. http://www.signalsymposia.com/Signaleringsplan.pdf (geraadpleegd op 12-11-2011)

Auteur onbekend: (“Signaleringsplan opstellen”, 2010) http://psychiatrie-nederland.nl/word/het-signaleringsplan-opstellen/ (geraadpleegd op 12-11-2011) http://www.signalsymposia.com/Signaleringsplan.pdf (geraadpleegd op 12-11-2011)


[1] van der Werf, B ( 2004). http://www.signalsymposia.com/Signaleringsplan.pdf (geraadpleegd op 12-11-2011)

5 Auteur onbekend: (“Signaleringsplan opstellen”, 2010) http://psychiatrie-nederland.nl/word/het-signaleringsplan-opstellen/ (geraadpleegd op 12-11-2011)

Advertenties